Landad omtanke

I tight samarbete med Jenny, efter fem omsorgsfulla redigeringar nedbantad till rätt format och helt renad från flummigheter landade dikten "Tanke om" som en kär överraskning!

Tanke om

Jag har fått ett uppdrag (utmaning) av Jenny med väl definierat innehåll, men utan att veta syftet,att skriva en dikt på engelska....Here we go Alive is being only at continuum moments “now”I can see, smell, hear and feel the surrounding WorldMy mind, a purple rose, blossom in my heartwith all my ...
Visa fler inlägg